Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a)corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

d)fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr.449/2003 în oricare dintre următoarele situații, dacă probează că:

a) nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;

b) declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b)importanța lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Pentru produsele achiziționate, se acordă garanție conform prevederilor Legii 449/2003. Termenul de garanție decurge de la data emiterii facturii.
Garanția se oferă în condițiile respectării unui regim de exploatare normal (utilizarea produselor se va face într-un mediu climatic și mecanic corespunzător; produsele vor fi folosite conform cu scopul și destinația lor și vor fi ferite de acțiuni fizico-mecanice excesive: tăiere, străpungere, sfâșiere, abraziune), a instrucțiunilor de întreținere și în condiții corespunzătoare de depozitare (se vor depozita în spații adecvate, curate, aerisite, lipsite de umezeală, ferite de acțiunea directă a razelor solare și a rozătoarelor).

Dreptul la garanție se pierde în următoarele situații: intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate, nerespectarea condițiilor de utilizare, exploatare, întreținere, manipulare, transport și păstrare sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România.
În cazul efectuării unei reclamații în perioada de garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta certificatul de garanție si factura fiscală, în original, eliberate la data cumpărării produsului.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

La cererea consumatorului, certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.

Acest website foloseste cookie-uri pentru buna functionare si analiza traficului pe site.